Contact Phone

English Version

ویزای تحصیلی

برای تحصیل در انگلستان دو نوع ویزای دانشجویی وجود دارد که شرایط هر کدام در ادامه بیان شده است.

ویزای دانشجوی Tier 4
این ویزای دانشجوی اصلی انگلستان است که برای اکثر دوره های بلند مدت و دوره های کالج و دانشگاه باید برای آن اقدام نمود. طول این ویزا به طول دوره تحصیلی بستگی دارد. برای دوره های بین 6 تا 12 ماه، دو ماه ویزای اضافی و برای دوره های بالای 12 ماه، چهار ماه ویزای اضافی صادر میشود. 
   
ویزای دانشجویی کوتاه مدت (ویزیتور)
این ویزا برای دوره های زبان و دوره های کوتاه مدت صادر میشود. 
 
برای هر متقاضی شرایط وی به صورت دقیق ارزیابی شده و راهنمایی های لازم در مورد مراحل بعدی به وی ارایه خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.