Contact Phone

English Version

ویزای کاری

در انگلستان انواع مختلفی ویزای کار وجود دارد. یکی از آنها (که عنوان رسمی آن General Tier 2 است) برای متقاضیانی است که خواهان کار در شرکتها و موسسات انگلیسی به صورت بلند مدت هستند. 

برای اخذ این ویزا، باید شرکت یا موسسه مورد نظر از مجوز لازم برای استخدام نیروی خارجی برخوردار باشد. کار مورد نظر باید از سطح خاصی از تخصص برخوردار باشد و در ضمن حداقل حقوق کار نیز بستگی به عنوان آن فرق میکند.

با متقاضی ممکن مصاحبه ای در مورد سوابق کاری، دلیل کار در انگلستان، نحوه استخدام و آشنایی شرکت و برنامه بعد از اتمام کار پرسیده شود. در صورت قانع نشدن افسر ویزا با وجود کامل بودن تمام مدارک درخواست رد خواهد شد.
 
همسر و فرزندان متقاضی میتوانند وی را همراهی کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.