Contact Phone

English Version

ویزای دیداری

ویزای دیداری یا ویزیتور برای متقاضیانی است که میخواهند برای دیدار اقوام، دوستان و آشنایان، شرکت در کنفرانسها، قرارهای کاری و یا به عنوان توریست وارد انگلستان شوند. البته انواع دیگری از ویزای ویزیتور هم وجود دارد و برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.
 
به طور کلی ویزاهای ویزیتور 6 ماه اعتبار دارند و به صورت مالتی هستند یعنی متقاضی میتواند در طول اعتبار ویزا چندین بار وارد انگلستان شود. در مواردی خاص ویزاهای ویزیتور 1، 2، 5 و 10 ساله هم صادر میشود.
 
در ویزای ویزیتور موارد متعددی توسط سفارت بررسی میشود که از مهمترین آنها میتوان به بررسی شرایط مالی، خانوادگی و اطمینان از بازگشت به ایران اشاره کرد.
 
افسر ویزا باید در مورد توانایی مالی متقاضی در مورد تامین مخارج سفر به انگلستان، هزینه های اقامت، اسکان و هزینه های دیگر قانع شود. درنتیجه باید اطلاعات و مدارک کامل و کافی در مورد توانایی مالی متقاضی آماده و ارایه شود.
 
افسر ویزا سابقه مهاجرتی، شرایط خانوادگی و کاری متقاضی را در نظر میگیرد. 
 
ما بعد از ارزیابی شرایط کلی متقاضی به وی راهنمایی های لازم را در مورد مراحل بعدی ارایه خواهیم کرد.
 
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.