Contact Phone

English Version

ویزای ازدواج

 این ویزا برای متقاضیانی است که از طریق ازدواج با شهروند یا فرد دارای اقامت دائم انگلستان قصد زندگی و اقامت در انگلستان دارند.

این ویزا به دو دسته ویزای ازدواج و ویزای نامزدی تقسیم میشود که شرایط آنها تقریبا مشابه است. در هر دو دسته متقاضی باید از چند جهت سفارت یا مراجع قانونی را قانع کند.
از نظر مالی باید شرط حداقل حقوق برآورده شود که در حال حاضر سالی 18600 پوند برای یک زوج بدون بچه است. اثبات این درآمد با روشهای مختلف از قبیل استخدام، وجه نقد در بانک و داشتن کار آزاد میسر است. شرایط هر پرونده باید به صورت مجزا بررسی شود.
 
دو طرف باید اثبات کنند که رابطه آنها واقعی بوده و هدف از ازدواج کسب اقامت نیست. معمولا در این زمینه مدارک متعددی در ارتباط با روابط دو طرف قبل و بعد از ازدواج باید ارایه شود.
 
در ویزای نامزدی پس از برآورده شدن شرایط، 6 ماه ویزا صادر میشود و در این 6 ماه دو طرف فرصت دارند با هم ازدواج کرده و ویزا را از داخل انگلستان به ویزای ازدواج تبدیل کنند. در ویزای ازدواج ابتدا ویزا برای 33 ماه صادر شده و بعد از دو و نیم سال دوباره شرایط بررسی شده و برای 30 ماه دیگر تمدید میشود. بعد از 5 سال امکان کسب اقامت دائم وجود دارد.
 

ویزای EEA-Permit
این ویزا برای فرزندان و همراهان شهروند اتحادیه اروپای غیرانگلیسی است که در داخل انگلستان زندگی میکنند. این ویزا برای 6 ماه صادر شده و بعد از ورود به انگلستان متقاضی میتواند برای کارت اقامت 5 ساله اقدام کند. بعد از 5 سال اقامت دائم صادر میشود. شهروند اتحادیه اروپا باید اثبات کند از شرایط مورد نیاز قانون برخوردار است. برای اثبات آن وی باید در انگلستان یکی از شرایط زیر را داشته باشد: کار کند، کار آزاد داشته باشد، دانشجو باشد یا از توانایی مالی برای تامین زندگی خود و خانواده خویش برخوردار باشد.
 
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ویزاهای فوق با ما تماس بگیرید