Contact Phone

English Version

خانه> شهروندی از طریق سرمایه گذاری

شهروندی از طریق سرمایه گذاری

موسسه هونا خدمات شهروندی از طریق سرمایه­ گذاری را برای کشورهای مختلفی ارایه میکند. متقاضیان میتوانند با انجام سرمایه گذاری در کشورهای مورد نظر پس از مدتی تابعیت و پاسپورت کشور مورد نظر را دریافت کنند. این روش موقعیتی مناسب برای متقاضیانی است که خواهان اخذ تابعیت از روشهای سریعتر هستند.

کشورهایی که چنین برنامه هایی را ارایه میکنند و مقررات هر کدام از این کشورها به طور مداوم در حال تغییر است. درنتیجه مشاوران بعد از بررسی شرایط شما راهنمایی مناسب را ارایه خواهند کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.